เครื่องดื่มกลิ่นหอมกรุ่นที่รู้จักกันดีในชื่อ “กาแฟ” เป็ […]

มีวิธีการชงโดยเติมน้ำร้อนผสมลงไปในเอสเพรสโซ. การเจือจาง […]

การบ่มกาแฟ ในการผลิตกาแฟ วิธีที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันด […]

“กาแฟ” เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน กา […]