กาแฟคาปูชิโนมีส่วนประกอบหลักคือ เอสเพรสโซ และ นม การชงค […]

มีวิธีการชงโดยเติมน้ำร้อนผสมลงไปในเอสเพรสโซ. การเจือจาง […]

เป็นภาษาอิตาลีแปลว่านม ส่วนในประเทศอื่น จะหมายถึง กาแฟล […]